Share this Job

Maintenance Engineer

Date: Jul 22, 2022

Location: Hanko, Uusimaa, FI, 10960

Company: IFF Family of Companies

Job Description

 

It’s an exciting time to be part of the IFF family. We are a global leader in taste, scent and nutrition, offering our customers a broader range of natural solutions and accelerating our growth strategy. We are very excited to welcome a new MAINTENANCE ENGINEER/PLANNER to our Hanko site, and we hope it’s you!


Your tasks include:
•    Planning, preparing and scheduling maintenance and repair work
•    Expertise in facility and building technology systems and coordination of design
•    Maintenance and development of basic information on the maintenance system (CMMS)
•    Development of maintenance plans and instructions
•    Planning and managing renovations and improvements
•    Working together with maintenance and other factory personnel and have connections with service providers and other our company's offices in Finland and abroad.

 

SUOMEKSI:

 

Haemme Hangon tehtaalle vakituiseen työsuhteeseen Kunnossapito-insinööriä.


Tehtäviisi kuuluu:
•    Huolto- ja korjaustöiden suunnittelu, valmistelu ja aikatauluttaminen
•    Kiinteistö- ja taloteknisten järjestelmien asiantuntijuus ja suunnittelun koordinointi
•    Kunnossapitojärjestelmän perustiedon ylläpito ja kehittäminen
•    Huoltosuunnitelmien kehittäminen ja huolto-ohjeiden laatiminen
•    Kunnostus- ja parannustöiden suunnittelu ja johtaminen
•    Työskentely yhdessä kunnossapidon ja tehtaan muun henkilökunnan kanssa ja yhteydet palveluntarjoajiin sekä muihin yrityksemme toimipisteisiin Suomessa ja ulkomailla

Job Requirements

 

We are looking for someone who wants to work according to the values of our company,  creating and maintaining a culture of safe work, and who wants to succeed in their work together with their colleagues, respecting the contribution everyone has made.


You have:
•    Engineering degree (from education or equivalent experience)
•    Preferably experience in industrial maintenance or project management
•    Ability to perceive issues in context and a systematic and consistent way of thinking
•    Good IT skills
•    Fluency in Finnish and English
•    HVAC know-how is considered an advantage


We offer a versatile and challenging job with a permanent contract in an evolving field in an international company. For more information on the job / task, please contact Maintenance Manager Niklas Welander, tel. 040 5191394

 

SUOMEKSI:

 

Etsimme henkilöä, joka haluaa työskennellä yrityksemme arvojen mukaisesti, luoden ja ylläpitäen turvallisen tekemisen kulttuuria ja joka haluaa onnistua työssään yhdessä työtovereidensa kanssa kunnioittaen jokaisen antamaa työpanosta. 


Sinulla on: 
•    Insinöörin koulutus tai muuten hankittu vastaava pätevyys.
•    Mielellään kokemusta teollisesta kunnossapitotoiminnasta ja/tai projektinjohtamisesta 
•    Kykyä hahmottaa asiakokonaisuuksia sekä systemaattinen ja johdonmukainen ajattelutapa
•    Tietoteknistä osaamista
•    Sujuvat suomen kielen taidot sekä hyvät englannin kielen suulliset ja kirjalliset taidot. 
•    LVI-osaaminen katsotaan eduksi.

 

Tarjoamme monipuolisia ja haastavia työtehtäviä kehittyvällä alalla kansainvälisessä yhtiössä. Lisätietoja tehtävästä antaa kunnossapitopäällikkö Niklas Welander, p. 040 5191394


At IFF, we believe that your uniqueness unleashes our potential.  We are proud to be an Equal Opportunity Employer and are committed to providing a diverse and inclusive workplace.  Visit IFF.com/careers to learn more about our Equality Policy…