Are you ready for an uncommon career?

ท่านพร้อมสำหรับการงานอาชีพที่ไม่ธรรมดาหรือยัง

แนวคิดที่ไม่ธรรมดาต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับและสนับสนุนที่นี่ 

เพราะพวกเราคือนักสร้างตามจินตนาการอันเกิดจากจิตวิญญาณที่ถูกหล่อหลอมโดยธรรมชาติ 

ทุกวันที่นี่ คือ โอกาสที่จะสร้างสรรค์ แนวทางต่าง ๆ โดยเริ่มจากจินตนาการอันล้ำลึกของท่าน จนนำไปสู่กระบวนการดำเนินชีวิตจริง 

คุณจะสร้างสรรค์อะไรให้เกิดขึ้น

ค้นหางาน

โปรแกรมอ่านหน้าจอไม่สามารถอ่านแผนที่ที่สามารถค้นหาได้ต่อไปนี้

คลิกลิงก์นี้เพื่อไปยังหน้าการค้นหางานของเราเพื่อค้นหางานที่มีอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้มากขึ้น
  • Our Purpose

    มาร่วมกับพวกเราในการสร้างสรรค์นว์ตกรรม และประสบการณ์เกี่ยวกับการรับรู้และความรู้สึกต่อโลกที่เราปรารถนา 

    แต่เรายังคงเป็นผู้นำแห่งการพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ อย่างยั่งยืน และเต็มพร้อมไปด้วยจริยธรรม  นี่คือหนึ่งในวิธีการสร้างสรรค์ เพื่อแนวทางที่ดีกว่าสำหรับทุก ๆ คน  

    ข้อมูลเพิ่มเติม

 

สำรวจโอกาสที่แบรนด์ของเรา

Lucas Meyer Cosmetics | Tastepoint | Taura | Wiberg