Are you ready for an uncommon career?

ท่านพร้อมสำหรับการงานอาชีพที่ไม่ธรรมดาหรือยัง

แนวคิดที่ไม่ธรรมดาต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับและสนับสนุนที่นี่ 

เพราะพวกเราคือนักสร้างตามจินตนาการอันเกิดจากจิตวิญญาณที่ถูกหล่อหลอมโดยธรรมชาติ 

ทุกวันที่นี่ คือ โอกาสที่จะสร้างสรรค์ แนวทางต่าง ๆ โดยเริ่มจากจินตนาการอันล้ำลึกของท่าน จนนำไปสู่กระบวนการดำเนินชีวิตจริง 

คุณจะสร้างสรรค์อะไรให้เกิดขึ้น

ค้นหางาน

โปรแกรมอ่านหน้าจอไม่สามารถอ่านแผนที่ที่สามารถค้นหาได้ต่อไปนี้

คลิกลิงก์นี้เพื่อไปยังหน้าการค้นหางานของเราเพื่อค้นหางานที่มีอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้มากขึ้น
  • Our Purpose

    มาร่วมกับพวกเราในการสร้างสรรค์นว์ตกรรม และประสบการณ์เกี่ยวกับการรับรู้และความรู้สึกต่อโลกที่เราปรารถนา 

    แต่เรายังคงเป็นผู้นำแห่งการพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ อย่างยั่งยืน และเต็มพร้อมไปด้วยจริยธรรม  นี่คือหนึ่งในวิธีการสร้างสรรค์ เพื่อแนวทางที่ดีกว่าสำหรับทุก ๆ คน  

    ข้อมูลเพิ่มเติม

 

สำรวจโอกาสที่แบรนด์ของเรา

Lucas Meyer Cosmetics | Tastepoint | Taura

 

IFF ไม่ยอมรับเรซูเม่ที่ไม่พึงประสงค์จากนายหน้า และไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมจากนายหน้าหรือหน่วยงานอื่น ยกเว้นตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะกับ IFF

IFF ไม่ยอมรับเรซูเม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เปิดรับหรือประวัติย่อของบุคคลที่ไม่ผ่านคุณสมบัติขั้นต่ำสำหรับตำแหน่งที่ประกาศ

ดูคำชี้แจงเกี่ยวกับโอกาสที่เท่าเทียมกันของนายจ้าง

 

หากคุณมีความทุพพลภาพและต้องการขอที่พักเพื่อสมัครตำแหน่งกับ IFF โปรดส่งอีเมลมาที่ ada.amendments.act@iff.com

หมายเหตุ กล่องจดหมายนี้จะตอบกลับเฉพาะคำขอเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับผู้ทุพพลภาพเท่านั้น

กรุณาอย่าส่งประวัติย่อใด ๆ สมัครผ่านตัวแทนงานหรือส่งประวัติย่อของคุณโดยใช้ลิงค์ด้านบน